Mantelzorg

Deze pagina is bedoeld voor mantelzorgers van zorgafhankelijke thuiswonende mensen.

Stelt u zich ‘ns voor; uw leven lang bent u regelmatig bij de tandarts en/of mondhygiënist geweest en heeft u goed uw eigen tanden en kiezen verzorgd. Op een gegeven moment lukt het niet meer om zelfstandig voor controle en onderhoud naar de tandarts of mondhygiënist te gaan en lukt het u ook niet meer goed te kunnen poetsen. Gevolg; uw mond, waar u uw leven lang goed voor gezorgd heeft, gaat mankementen vertonen; gaatjes, ontstekingen, slechte adem, pijn, minder goed eten enz. Dat wil toch niemand? Meer dan eens wordt een schrikbarende situatie aangetroffen als mensen uiteindelijk naar het verpleeghuis verhuizen en moeten dan tanden en kiezen getrokken worden.

Het kan ook zijn dat uw kind een beperking heeft waardoor deze niet zelfstandig kan leren poetsen. De gaaf doorgebroken tanden en kiezen wilt u graag gaaf houden, Maar hoe doet u dat als mondverzorging lastig is?

Het is fantastisch als u er als mantelzorger voor kunt zorgen dat iemand toch regelmatig naar zijn eigen vertrouwde mondzorgpraktijk gaat. Nog meer respect hebben wij voor mantelzorgers die bereid zijn te helpen bij de mondverzorging als dat niet zelfstandig lukt. Maar hoe doe je dat? Soms is het lastig de situatie aan te kaarten, want mondverzorging is toch iets heel erg persoonlijks. En soms levert mondverzorging weerstand op. Hoe moet het dan?

Algemene tips;

  • Zorg dat iedereen zo lang mogelijk de (eigen vertrouwde) tandarts/mondhygiënist blijft bezoeken.
  • Volg de persoonlijke adviezen voor mondverzorging op (geen mond en mens is hetzelfde).
  • Vraag de tandarts/mondhygiënist gerust om advies hoe als mantelzorger optimaal te kunnen helpen.
  • Heeft degene voor wie u zorgt geen eigen tandarts of mondhygiënist? Laat het er dan niet bij zitten. Vraag eventueel uw eigen tandarts of mondhygiënist om raad. Wij kunnen bemiddelen bij het zoeken naar een geschikte tandarts.
  • Vervoersprobleem? Denk aan Automaatje, de haal- en brengservice van Tympaan-De Baat. https://www.tympaan-debaat.nl/bij-vervoer/pagina/anwb-automaatje
  • Soms zijn tandartsen en mondhygiënisten bereid om op huisbezoek te gaan als iemand onmogelijk naar de praktijk kan komen. Wij doen dat graag voor onze cliënten en kennen ook een tandarts die daartoe bereid is.
  • In wat voor situatie ook; u kunt ons voor inwoners uit De Ronde Venen altijd kostenloos om advies vragen en wij verzorgen graag een voorlichtingsavond voor mantelzorgers met vragen over mondgezondheid en mondverzorging.

Meer informatie en contact
Bovenaan deze pagina ziet u tabs met meer informatie voor specifieke doelgroepen (ouderen en mensen met een verstandelijke beperking of ASS). Heeft u na het lezen van deze informatie meer vragen? Stuur een email met uw vraag naar: mond.mantelzorg@gmail.com. Uw vraag wordt dan beantwoord door de mondhygiënisten van ICO-groep De Ronde Venen. Ook ligt er bij ons in de praktijk een informatiemap en bent u welkom deze in te zien. Dezelfde map hebben we ook verstrekt aan alle bibliotheken in De Ronde Venen en de locaties van Tympaan-De Baat (buurtkamers en servicepunten).

Waarom?
Steeds meer zorgafhankelijke mensen blijven langer thuis wonen. Daarbij wordt een beroep gedaan op de hulp van mantelzorgers. Mondverzorging en een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist levert vaak belemmeringen op waardoor de mondgezondheid van zorgafhankelijke mensen kan verslechteren. Wij, de mondhygiënisten van ICO-groep De Ronde Venen, willen mantelzorgers graag hulp bieden in het vergoten van de kennis en kunde over mondgezondheid en mondverzorging.

Project van ICO-groep De Ronde Venen
De tien enthousiaste mondhygiënisten van de InterCollegiale Overleggroep De Ronde Venen hebben het project 'Mond-Mantelzorg' opgezet omdat uit landelijke projecten, publicaties en onze eigen ervaring blijkt dat zorgafhankelijke thuiswonende mensen gemiddeld een slechtere mondgezondheid hebben en dat die soms ook erg hard achteruit gaat. Dit heeft nare gevolgen voor het welzijn van mensen. Om dit te voorkomen willen wij mantelzorgers in ons eigen werkgebied bewust maken van mondgezondheid en de hulp die zij kunnen bieden. Wij maken hierbij gebruik van (materialen van) landelijke projecten aangevuld met eigen initiatieven. Wij zijn altijd bereid voorlichting te verzorgen over dit onderwerp. Om het bovenstaande doel te bereiken hebben wij contact met Tympaan-De Baat, de welzijnsorganisatie in De Ronde Venen. 
De leden van ICO-groep werken in acht verschillende gemeenten. Dit project wordt in eerste instantie opgezet en uitgevoerd in De Ronde Venen, in een later stadium zullen de leden die niet werkzaam zijn in De Ronde Venen na evaluatie (delen van) het project uitvoeren in hun eigen werkomgeving.


sitemap Mondhygiënepraktijk De Ronde Venen
kernwoorden
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten