Tarieven

De onderstaande codes met tarieven, die wij in onze praktijk in rekening brengen, zijn in 2023 5% lager dan de door de overheid vastgestelde maximum-tarieven en de tarieven zoals die in de meeste praktijken worden berekend.

Tarieven 2023:

Code     Tarief    Omschrijving
C001      48,01     Consult tbv een intake, niet zijnde verwijzing
C002      24,01     Periodieke controle
C003      24,01     Consult niet zijnde periodieke controle, zoals probleemgericht consult
C014      37,91     Pocketregistratie
C015      75,80     Parodontiumregistratie
C010      24,01     Schriftelijke medische anamnese
C020      18,95     Mondzorg aan huis
M01        14,16     Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten)
M02        14,16     Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten)
M03        14,16     Gebitsreiniging (per 5 minuten)
M30        6,32       Behandeling gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
M40        15,79     Fluoridebehandeling
M80        54,96     Behandeling van witte vlekken, eerste element
M81        30,32     Behandeling van witte vlekken, volgende element
A15         8,21      Oppervlakte verdoving
A10         15,79    Geleidings- en/of infiltratieverdoving
V30         28,42    Sealen eerste element
V35         15,79    Sealen volgend element in dezelfde zitting
V40         6,32      Polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen
V50         12,64    Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
T012       183,19   Onderzoek van het tandvlees met een parodontiumstatus
T021       34,11     Grondig reinigen wortel complex
T022       25,27     Grondig reinigen wortel standaard
T032       113,71   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
T033       69,48     Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
T042       96,02     consult parodontale nazorg
T043       127,60   Uitgebreid consult parodontale nazorg
T044       169,93   Complex consult parodontale nazorg
T161       44,22     Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling (exclusief laboratoriumkosten)
T162       85,28     Behandelen tandvleesabces
T163       68,22     Toepassing lokaal medicament exclusif kosten medicament
T165       63,17     Uitgebreide voedingsanalyse
U35        16,60     Tijdtarief 5 minuten patienten wlz-instelling in onze praktijk
MH                       Verkoop mondhygiënemiddelen (zie prijslijst in praktijk)
C90                      Niet nagekomen afspraak (1 euro per minuut geplande afspraaktijd)

Vergoeding door verzekeraars
Voor personen tot 18 jaar valt onze behandeling in de basisverzekering en wordt dan ook altijd voor 100% vergoedt. Wij declareren de behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraars, dus ouders hebben er geen administratieve rompslomp aan.
Personen van 18 jaar of ouder kunnen zich aanvullend verzekeren voor tandheelkundige hulp. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van het verzekeringspakket welke u zelf heeft afgesloten. U kunt daarover informatie verkrijgen bij uw zorgverzekeraar. Voor die verzekeraars waar wij de behandeling digitaal kunnen declareren regelen wij dat.

Zelf betalen
Als wij uw behandeling niet of niet helemaal bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren ontvangt u van ons een factuur. Deze krijgt u meestal direct na de behandeling van ons mee of wij sturen deze per email na. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.
Facturen voor niet nagekomen afspraken kunnen wij nooit bij verzekeraars declareren (ook niet voor de jeugd), die krijgt u dus rechtstreeks van ons. Voor niet nagekomen afspraken (u kunt tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren) brengen wij 1 euro per minuut verzuimde afspraaktijd in rekening.

Begroting
U kunt voor behandelingen boven de 150 euro een begroting van ons krijgen. 

 


sitemap Mondhygiënepraktijk De Ronde Venen
kernwoorden
 
Deze website wordt onderhouden met cms pprzz® een product van ontwerpbureau TWEED in Vinkeveen sitemap sluiten